Warning: Use of undefined constant WC_VERSION - assumed 'WC_VERSION' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/0/2/029f22f3-48ca-4de7-bba0-cd90530c1a75/hamelli.sk/web/wp-content/plugins/woocommerce-pay-for-payment/inc/class-pay4pay.php on line 40
Cezhraničná spolupráca na oživenie zabudnutého partnerstva v Gombaseku a Szilvásvárade. - HAMELLI Záhradníctvo

Cezhraničná spolupráca na oživenie zabudnutého partnerstva v Gombaseku a Szilvásvárade.

Dĺžka projektu: 30 mesiacov     ID projektu: (SKHU/1902/1.1/033)

(SK) 30. marca 2021 sa v Szilvásvárade uskutočnilo projektové stretnutie v rámci projektu SKHU Go & Szi, ktorého cieľom bolo vyhodnotiť doterajší pokrok projektu u každého partnera a dohodnúť sa na ďalších plánoch a aktivitách. Zároveň partneri diskutovali o stave projektu, v ktorom bol projekt na konci prvého projektového obdobia, podelili sa o svoje skúsenosti v prvom období a prebrali ťažkosti, ktoré sa vyskytli počas tohto obdobia. Na stretnutí boli zastúpení všetci partneri projektu – Občianske združenie Sine Metu, Obec Szilvásvárad, Hegyvidék Outdoor Kft. a Záhradníctvo Hamelli.
www.skhu.eu

interreg sk

budujeme partnerstva

 

(HU) március 30-án az SKHU Go & Szi projekt keretében projekttalálkozóra került sor Szilvásváradon, amelynek célja a projekt eddigi előrehaladásának értékelése az egyes partnereknél, valamint a további tervek és tevékenységek megegyezése volt. Ugyanakkor a partnerek megvitatták a projekt állapotát, amelyben a projekt az első projektidőszak végén volt, megosztották tapasztalataikat az első időszakban és átvették az első projektidőszak során tapasztalt nehézségeket is. Az összes projektpartner képviselve volt a találkozón – Sine Metu Polgári Társulás, Szilvásvárad Község Önkormányzata, Hegyvidék Outdoor Kft. és Hamelli kertészet.
www.skhu.eu

interreg hu

budujeme partnerstva hu

 

 

Tlačová správa:

Začiatkom decembra 2020 partneri odštartovali cezhraničný projekt Cezhraničná spolupráca na oživenie zabudnutého partnerstva v Gombaseku a Szilvásvárade„ (SKHU GO&SZI), v rámci čoho Záhradníctvo Hamelli môže obnoviť správcovskú budovu Andrássyovcov v Gombaseku. Projekt je zrealizovaný vrámci Programu spolupráce Interreg VA Slovenská republikaMaďarsko (www.skhu.eu) a spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a končí sa 30. novembra 2022. Od EFRR partneri OZ Sine Metu, Obec Szilvásvárad, Hegyvidéki OUTDOOR a Záhradníctvo Hamelli spoločne získali 1 258 893,53 €, z čoho príspevok na revitalizáciu správcovskej budovy činí 80 750 €.

Cieľovou oblasťou projektu sú Gombasek a Szilvásvárad, čo sú obce s významným turistickým potenciálom a kultúrnym dedičstvom, ktoré čakajú na využitie. Dvaja hlavní partneri sú spojení spoločnou minulosťou, ktorá žiaľ v poslednej dobe upadá do zabudnutia. Vďaka tomuto projektu bude toto partnerstvo obnovené. Špecifickým cieľom projektu je ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva v dotknutých oblastiach. V dôsledku toho sa zrekonštruujú dve historické budovy kaštieľ Andrássyovcov v Gombaseku a Orbánov dom v Szilvásvárad. Po rozvoji budú obe budovy fungovať ako múzeá, ktoré okrem iného predstavia ich spoločnú minulosť, a to konkrétne obrábanie kovov a kultúru oblasti Bükk. V záujme zvýšenia návštevnosti je tiež nevyhnutné uspokojiť potreby turistov, a to prostredníctvom rozvoja rôznych turistických služieb. S cieľom zatraktívniť príslušné oblasti budú podnikatelia zapojení do projektu rozvíjať ubytovacie a reštauračné služby. V Gombaseku bude zrekonštruovaná správcovská budova patriaca ku kaštieľu Andrássyovcov, ktorý je tiež historickou pamiatkou, kde bude vytvorený apartmán a kaviareň. V Szilvásvárad podnikateľ založí jurtový tábor hneď v susedstve múzea Orbánov dom.

Partneri projektu plánujú aj vytvorenie spoločných turistických poukážok, ktoré posilnia cezhraničnú spoluprácu a ponúknu návštevníkom komplexné služby. Realizáciou vyššie uvedených aktivít sa dosiahne hlavný účel výzvy, ktorým je zachovanie kultúrneho dedičstva a zvýšenie návštevnosti prostredníctvom posilneného revitalizovaného partnerstva.

Cezhraničná spolupráca na oživenie zabudnutého partnerstva v Gombaseku a Szilvásvárad (PDF súbor) | Project meeting – 30.03.2021, Szilvásvárad (PDF súbor)

intezolak 4
Intezolak 7 3 2 1
Intezolak 8 2