Kategória: Výzvy

Zverejnenie objednávky

Hamelli – Objednávka elektronika

Čítaj viac

Vyhodnotenie obstarávania: Zariaďovacie predmety- interiérové vybavenie

Vyhodnotenie obstarávania zo dňa 20.03.2023. Odkaz na výzvu nájdete tu. Záznam z prieskumu trhu Zmluva o dielo Príloha k ZoD Faktúra Nábytok Faktúra elektronika

Čítaj viac

DOPLNENIE: Verejné obstarávanie: Zariaďovacie predmety- interiérové vybavenie

Príloha č. 1 – oprava Výkaz a špecifikácia položiek

Čítaj viac

Verejné obstarávanie: Zariaďovacie predmety- interiérové vybavenie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“)…

Čítaj viac

Verejné obstarávanie – Výzva na predkladanie ponúk

Komplexná obnova kultúrnej pamiatky REMESELNÍCKY DOM SLAVEC č. 139 Výzva na predkladanie ponúk PDF Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií Príloha…

Čítaj viac