Vyhodnotenie obstarávania: Zariaďovacie predmety- interiérové vybavenie

Vyhodnotenie obstarávania zo dňa 20.03.2023. Odkaz na výzvu nájdete tu.

Záznam z prieskumu trhu
Zmluva o dielo
Príloha k ZoD

Faktúra Nábytok
Faktúra elektronika

Pridaj komentár